Technika grzewcza

W strefie klimatu umiarkowanego, w której leży cała Polska dominującym czynnikiem wpływającym na komfort użytkowania mieszkań i domów, a zarazem na koszty ich utrzymania jest ogrzewanie. Nowoczesna technika grzewcza, łącząca w sposób zrównoważony klasyczne i odnawialne źródła energii pozwala na bardzo znaczące obniżenie kosztów eksploatacji budynków mieszkalnych przy jednoczesnej poprawie odczuwalnego komfortu dla ich mieszkańców.

 

Kotły C.O. KOBAR

Kotły C.O. KOBAR

W klasycznej formie ogrzewanie budynku realizowane jest poprzez rozprowadzenie ciepła z jednego źródła po wszystkich pomieszczeniach budynku. Nie każdy właściciel nieruchomości zdaje sobie sprawę z tego, że chłód i gromadząca się wilgoć działają niszcząco nie tylko na wygląd, ale również stan techniczny budowli. Spowodowany nadmierną oszczędnością brak zimowego ogrzewania sprawia, że bardzo skraca się odstęp czasowy pomiędzy kolejnymi remontami, co w skali wieloletniej może skutkować o wiele wyższymi kosztami. Nie jest zatem uzasadnione pytanie czy oszczędzać na ogrzewaniu, ale jak to robić skutecznie.

 

Technika grzewcza obejmuje wszystkie aspekty ogrzewania budynków, począwszy od wytwarzania energii cieplnej, poprzez jej dystrybucję aż po odprowadzanie produktów wymiany ciepła. Z jednej strony mamy zatem piece instalacji CO lub wymienniki wraz z pompami, a z drugiej systemy wentylacyjne oraz technologie termoizolacji i docieplania. Pośrodku natomiast mieszczą się instalacje, grzejniki oraz coraz bardziej skomplikowana i inteligentna struktura zarządzania wytwarzaniem, poborem oraz rozdziałem energii cieplnej.

 

W nowoczesnych, proekologicznych budynkach, również domach jednorodzinnych, technika cieplna obejmuje dywersyfikację źródeł ciepła, tak, aby jak najbardziej uniezależnić budynek od źródeł zewnętrznych. Jeszcze dwadzieścia, czy nawet dziesięć lat temu budowa domu o zerowym bilansie energetycznym była możliwa, ale ekonomicznie nieuzasadniona. Systematyczny wzrost cen surowców energetycznych, a co za tym idzie, również energii cieplnej z zewnętrznych źródeł w połączeniu ze spadającymi cenami systemów czerpania energii ze źródeł odnawialnych sprawił jednak, że domy jednorodzinne wykorzystujące do ogrzewania energię solarną, wody gruntowe i siłę wiatru stają się coraz częściej realizowanymi inwestycjami przede wszystkim ze względu na relatywnie skracający się okres zwrotu z inwestycji.

 

GRZEJNIK ALUMINIOWY GIO 500

GRZEJNIK ALUMINIOWY GIO 500

Technika grzewcza coraz częściej oznaczać może coś innego niż tylko opalany węglem, gazem czy olejem kocioł parowy. To również pompy ciepła, czerpiące energię cieplną z gleby lub podziemnych cieków wodnych. To również coraz częściej widywane na dachach polskich domów panele słoneczne, dostarczające praktycznie za darmo ciepła do podgrzewania wody użytkowej potrzebnej do mycia czy zmywania. To także fotoogniwa które mogą w sposób bezpośredni wspomagać centralne ogrzewanie. Wśród często spotykanych rozwiązań wykorzystywanych przez technikę cieplną są centralne kominki z dystrybucją ciepła za pośrednictwem rozgrzanego powietrza, a nie pary wodnej. System taki stanowi zupełnie inne podejście do ogrzewania, w którym źródło ciepła jest centralne rzeczywiście a nie tylko umownie. Należy pamiętać, że prawdziwie ekologiczny sposób ogrzewania domu powinien uwzględniać również dostępne lokalnie źródła energii.