Kotły CO

W tradycyjnych systemach ogrzewania domów jednorodzinnych mamy do czynienia z układami autonomicznymi, w których ciepło potrzebne do ogrzewania budynku jest wytwarzane na miejscu. Może to odbywać się poprzez wykorzystanie energii elektrycznej bezpośrednio w grzejnikach oporowych, albo  poprzez podłączenie domowej instalacji c.o. do własnego źródła ciepła. Ekologiczne rozwiązania, które stają się coraz bardziej uzasadnione ekonomiczne wykorzystują jako źródło energię geotermalną lub słoneczną. Najbardziej popularne są jednak wciąż tradycyjne systemy oparte na wykorzystaniu energii wiązań chemicznych w paliwach energetycznych, czyli zwyczajne piece i kotły c.o.

 

Kocioł olejowy ULRICH

Kocioł olejowy ULRICH

Nowoczesne konstrukcje kotłów c.o. z pewnością nie zasługują na nazywanie ich „zwykłymi” lub „tradycyjnymi”, bowiem w porównaniu ze swoimi odpowiednikami produkowanymi dwadzieścia, czy nawet dziesięć lat temu wyróżniają się większą trwałością, znacznie lepszą kulturą pracy, łatwością obsługi, a co najważniejsze, gdyż przekłada się bezpośrednio na koszty ogrzewania – o wiele wyższą sprawnością energetyczną. Zarazem współczesne kotły c.o. są w coraz mniejszym stopniu uciążliwe dla środowiska dzięki zastosowaniu wydajnych systemów kontroli temperatury w komorze pieca oraz spalin docierających do komina.

 

Jak większość nowoczesnych urządzeń przeznaczonych do pracy w specyficznych warunkach również i kotły c.o. wyposażone są w komputerowe systemy ułatwiające automatyzację wielu czynności kontrolnych. Komputer na bieżąco nadzoruje temperaturę wewnątrz komory spalania oraz temperaturę spalin, oraz w zaprogramowany sposób reaguje na zmiany temperatury czynnika grzewczego niezależnie w obiegach centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej. Zastosowane w oprogramowaniu sterującym algorytmy przewyższają skutecznością najbardziej nawet doświadczonych operatorów kotłów i gwarantują utrzymanie maksymalnej sprawności.

 

Najważniejszym podzespołem w kotle co jest wymiennik ciepła, w którym gorące spaliny wydostające się z komory spalania ogrzewają czynnik grzewczy, czyli najczęściej zdemineralizowaną wodę, pompowaną następnie do grzejników. Gorące spaliny są bardzo agresywne dla metali, dlatego od jakości stali, z której wykonany jest wymiennik zależy długość okresu jego eksploatacji. Dobrej klasy kotły c.o. powinny posiadać minimum czteroletni gwarantowany przez producenta okres użytkowania wymiennika. Od użytkownika kotła w znacznym stopniu zależy faktyczna trwałość wymiennika, gdyż stosowanie paliwa lepszej lub gorszej jakości niż to, do którego piec jest przeznaczony może znacznie wydłużyć lub skrócić okres bezawaryjnej pracy kotła.

 

Kocioł z podajnikiem  CICHEWICZ FUTURA

Kocioł z podajnikiem CICHEWICZ FUTURA

Zazwyczaj najważniejszym parametrem, którym kierują się inwestorzy podczas wyboru kotła c.o. do swojego domu jest jego sprawność energetyczna. Jest to również pole intensywnych działań producentów, wynikających przede wszystkim z rosnących cen paliw oraz nacisków na konstrukcje proekologiczne, mogące rywalizować z odnawialnymi źródłami energii. W ciągu ostatnich lat sprawność z jaką kotły c.o. „wymieniają” ciepło spalania na  ciepło użytkowe wzrosła imponująco. Tak zwaną granicę przyzwoitości na dzień dzisiejszy stanowi sprawność 85%, podczas gdy tradycyjna, najprostsza węglowa „koza” ma sprawność poniżej 40%. Najbardziej ekologiczne kotły c.o pracują ze sprawnością sięgającą 95%.